Donaties

Bent u ook zo’n fan van Koningsdag in Heelsum? Waardeert u de herdenking bij ‘Het kanon’ elk jaar op 17 september en genieten jouw ( klein) kinderen ook van de intocht van Sinterklaas?  Vindt u het een goede zaak dat het dorp een actieve Oranjevereniging heeft? Donaties maken dit mogelijk! U kunt de vereniging steunen met een donatie naar keuze.

Wilt u ons ook steunen? U kunt dan doneren! Doneren kan simpel door het formulier op deze pagina in te vullen: 

Vragen?

ANBI en periodieke giften

Vereniging Oranjedag Heelsum is per 1-1-2023 aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) 

Periodieke giften

Een periodieke gift? Wat is dat?

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar er geldt wel een maximum. Dat maximum is € 250.000 per jaar.

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.