Over onze vereniging

Vereniging Oranjedag Heelsum is 21 september 1925 opgericht. Ieder jaar is het doel een leuke Koningsdag te organiseren om de verjaardag van onze koning Willem Alexander te vieren. Verder vinden we het heel belangrijk dat dorpsgenoten (jong en oud) elkaar op deze dag kunnen ontmoeten en gezellig kunnen samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.

De organisatie van de Airborne Herdenking Heelsum proberen wij ieder jaar op een ingetogen en respectvolle manier uit voeren om de helden te herdenken die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid. De hele vereniging draait op vrijwilligers en op het gebied van financiën zijn we afhankelijk van het lidmaatschap en donaties van onze leden en niet te vergeten de steun van de lokale ondernemers in de vorm van sponsoring waar we erg dankbaar voor zijn.

Sinds 2022 organiseren we samen met Unicum de intocht van Sinterklaas in Heelsum. Dit is een traditie in ons dorp waar we veel waarde aan hechten en willen behouden zolang dat kan. 

Algemene ledenvergadering

6 juni 2023 heeft in Doelum de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. 
22 januari 2024 zal er een buitengewoon ALV plaatsvinden. Voor meer info zie de Home pagina van deze website

Foto's gemaakt door Judith Onderstal Fotografie.

Fabienne Streefkerk

Voorzitter

Hans de Kruijf

Penningmeester

Jolanda Timmer

Secretaris

Gé Willemsen

Bestuurslid

Hein Heijnekamp

Bestuurslid

Geurt-Jan Heijnekamp

Adviseur

Historie

Vereniging Oranjedag Heelsum is op 21 september 1925 opgericht. Alle notulen van algemene ledenvergaderingen en jaarverslagen van de Oranjevereniging zijn vanaf 1925 bewaard gebleven. Een uniek stukje historie over Heelsum.

Dat de originele notulen nog bestaan, is te danken aan oud-bestuurslid L. Jansen, die in de oorlog de boeken zo waardevol vond, dat hij ze niet heeft weggegooid, maar in de grond begraven. Het vaandel van de vereniging is helaas in de oorlog verloren gegaan. Na de oorlog hebben de bestuursleden de opgegraven boeken met daarin de notulen zorgvuldig bewaard. Daardoor kan de geschiedenis van de vereniging nauwkeurig worden gereconstrueerd.

Het eerste bestuur bestond uit: voorzitter A. van Teylingen, H. Jansen, W.E. Prinsen, Th. Geurtsen, W. Stegherr, C.M. Crum, M. Schut, G. Heykamp en A. de Jong.

Na een jaar had de vereniging 176 leden. Gezien het geringe aantal huizen dat Heelsum en Doorwerth toen had, betekende het dat nagenoeg ieder gezin lid was van de Oranjevereniging. Het startkapitaal was fl 13,23 en een halve cent. Bij de gemeente werd een subsidie van fl 0,50 per kind aangevraagd.

Door de jaren heen

Landelijke aandacht kregen de historische landspelen in 1935 in de tuin van villa Laura. In de notulen staat het volgende: “De voorzitter zette het doel van de landspelen tijdens een vergadering waar 23 leden aanwezig waren uiteen. In de eerste plaats omdat onze vereniging het 10 jarige bestaan hoopt te vieren. Daar wij in andere jaren de gewone volksspelen hebben gebracht, willen we nu eens iets anders brengen.”

Dat het anders was, is op te maken uit het aantal stoelen dat werd gehuurd. Uit Wageningen, Renkum, Heelsum, Oosterbeek en Apeldoorn kwamen in totaal 2115 stoelen voor het publiek. Alleen al voor de huur van de stoelen werd ƒ146,75 betaald.

In 1965 bestond de vereniging 40 jaar. De heer Adriaanse was toen een jaar voorzitter. Er was natuurlijk de gebruikelijke receptie die door veel besturen van andere verenigingen werd bezocht. Maar het klapstuk was het optreden op zaterdagavond 16 oktober 1965 in de R.-K. kerk van de “Maastreechter Staar”. Een mannenkoor dat 180 leden telde.

Het welkomstwoord werd tot ieders verbazing door de heer Adriaanse in het Limburgs uitgesproken, hetgeen door de leden van het koor met een luid applaus werd beloond. De koorleden kregen in Rehoboth een broodmaaltijd aangeboden. Het optreden werd een succes. De kerk was geheel bezet. Het succes werd hetzelfde jaar omgezet in een ledengroei van 650 naar 805 leden.

Kuipje steken – Als je aan oud-Heelsumers naar een leuke activiteit van de Vereniging Oranjedag Heelsum vraagt, dan komen de verhalen over het kuipje steken direct omhoog. Al in de beginperiode werd er op Koninginnedag kuipjesteken georganiseerd, zoals blijkt in het overzicht uit 1932. De laatste keer was in 1996. Voor deze activiteit is veel materiaal nodig. In de vijftiger en zestiger jaren werd er rails en een lorrie van de steenfabriek gebruikt. De laatste keer in 1996 hebben Gerrit Beekhuizen en Evert-Jan van de Born met steigerpalen een rails gemaakt. Het karretje dat toen in elkaar is gelast, is nog in het bezit van de vereniging.

Het 50-jarige bestaan

Het vijftigjarige bestaan van de Vereniging Oranjedag Heelsum in 1975 werd in september met verschillende activiteiten gevierd. Het bestuur startte een ledenwerfactie met het doel het 1000ste lid inschrijven. Dit aantal werd helaas niet gehaald. Naast Koninginnedag en een feestprogramma op 5 mei werden er dat jaar voor het jubileum de volgende activiteiten georganiseerd:
• 13 september ballonvaart van de heer Boesman.
• 15 september bustocht voor bejaarden
• 16 september bustocht voor mindervaliden
• 17 september tekenwedstrijd voor kinderen
• 18 september avondmarkt aan de Kamperdijklaan
• 19 september lampionnenoptocht
• 20 september receptie in hotel Klein Zwitserland

Een blik op de toekomst

21 september 2025 zal de Vereniging Oranjedag Heelsum 100 jaar bestaan en dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaar dat we vanaf zomer ’22 gaan starten met een ledenwerfactie om in het jubileumjaar met zoveel mogelijk leden dit feest te kunnen vieren. Ben je nog geen lid? Meld je dan meteen via deze website aan! Ben je al wel lid neem dan aub contact met ons op om te kijken of al je gegevens nog actueel zijn en we je kunnen bereiken.